Vind uw fabrikant

Uw kentekenplaat gestolen of verloren?
Natuurlijk erg vervelend. Om te voorkomen dat er ongewenste activiteiten met uw platen worden gepleegd is het erg belangrijk dat u de juiste actie onderneemt. Hieronder vertellen wij u welke stappen u moet nemen:

Vind uw fabrikant

Nieuwe kentekenplaten aanschaffen

  1. U gaat voor aanschaf van nieuwe kentekenplaten naar een door de RDW erkende kentekenplaatfabrikant. Een overzicht van erkende kentekenplaatfabrikanten vindt u hier.
  2. U moet laten zien:
    een geldig legitimatiebewijs
    – het originele Voertuigbewijs (Deel IA) van het papieren kentekenbewijs óf het kentekenbewijs op creditcardformaat (ook wel kentekencard genoemd)
  3. U betaalt de kosten. De kentekenplaatfabrikant mag zelf de prijs bepalen, hier is geen vaste prijs voor.
  4. U ontvangt van de kentekenplaatfabrikant nieuwe kentekenplaten met een duplicaatcode. Een duplicaatcode is een cijfer dat op de kentekenplaat vermeld wordt. Dit cijfer geeft aan hoe vaak er kentekenplaten voor het voertuig zijn afgegeven.

Als er op het voertuig 2 kentekenplaten zitten, moet u ook 2 nieuwe platen kopen, ook als er maar 1 kwijt is.

Ook uw Voertuigbewijs of kentekencard kwijt

Als u uw kentekenplaat/kentekenplaten én uw Voertuigbewijs of kentekencard kwijt bent, dan moet u eerst een nieuw kentekenbewijs aanvragen. Hiermee kunt u nieuwe kentekenplaten bestellen. Kunt u niet wachten op het nieuwe kentekenbewijs, dan moet u persoonlijk aangifte doen bij de politie. Met het ondertekende proces-verbaal van de aangifte kunt u tijdelijke (witte) kentekenplaten kopen. Omdat een ondertekend proces-verbaal nodig is, kan dit niet via internet. Na aanvraag en afgifte van de nieuwe kentekencard kunt u de definitieve kentekenplaten aanschaffen.

Aangifte doen

Als u aanwijzingen heeft dat de kentekenplaat/kentekenplaten gestolen is/zijn, adviseert de RDW aangifte te doen bij de politie van vermissing of diefstal van kentekenplaten. In het algemeen zal dat als er één kentekenplaat ontbreekt van een voertuig met twee kentekenplaten niet het geval zijn, maar wel als beide kentekenplaten weg zijn. U kunt de aangifte doen via internet en voor uw eigen administratie een document daarvan printen.

Regelgeving

Lees alles over de regelgeving rondom kentekenplaten